Home

Who we are We are a group of academic scholars, with background in sociology and political science, interested in various aspects related to the study of social values and social change. Most of us are located in Romanian universities, therefore this bi-lingual website. One can find more about each of us, as persons, in the team section of this site.

Cine suntem

Suntem un grup de cercetători în domeniul sociologiei și științelor politice, cu interese de studiu în zona valorilor sociale și a schimbării sociale. Cei mai mulți dintre noi suntem afiliați unor universități și institute de cerectare din România, motiv pentru care acest site este bilingv. Cei interesați pot afla mai multe despre fiecare membru al echipei in secțiunea "Echipa" a acestui site.

What we do

We research social values. This means that we are part of the values surveys community, working with the teams of the European Values Study and World Values Survey, and focusing on themes related to value change, as well as its societal and individual determinants and consequences.

You may learn more of our interests from our publications, and reading, in this site, about our data collecting activities, and about our substantial research.

The newsletters series, written in Romanian, disseminate our results to the general public.

Ce facem

Studiem valorile sociale. Cu alte cuvinte, suntem parte din comunitatea de cercetare a valorilor și lucrăm cu echipele European Values Study și World Values Survey, concentrându-ne pe teme legate de schimbarea valorilor, precum și asupra cauzelor și consecințelor schimbării valorilor la nivel societal și individual.

Mai multe despre ce sunt valorile sociale puteți afla din acest articol: Bogdan Voicu. 2010. Valorile și sociologia valorilor, pp. 249-294 în Lazăr Vlăsceanu, coord., Sociologie, Iaşi: Polirom.

Puteți înțelege mai bine cu ce ne ocupăm studiind publicațiile echipei, precum și citind, în acest site, despre activitățile de cercetare, incluzând colectarea de date.

Seria de newsletters, scrisă în limba română, diseminează rezultatele cercetărilor noastre către publicul larg.